• 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
http://www.modnitrendy.com/components/com_main2_photoslide/images/thumbm/747728primigi.jpg http://www.modnitrendy.com/components/com_main2_photoslide/images/thumbm/306352cas.jpg http://www.modnitrendy.com/components/com_main2_photoslide/images/thumbm/760163bpp.jpg http://www.modnitrendy.com/components/com_main2_photoslide/images/thumbm/587044mettinum.jpg http://www.modnitrendy.com/components/com_main2_photoslide/images/thumbm/826178matej.jpg http://www.modnitrendy.com/components/com_main2_photoslide/images/thumbm/475076jitona.jpg http://www.modnitrendy.com/components/com_main2_photoslide/images/thumbm/609406model2014.jpg

Doporučené články

  • 0
  • 1
prev
next

Jaký materiál povlečení je nejvhod

News image

Ložní povlečení české výroby - SVOBODA LINEN, s.r.o. se zabývá výrobou kvalitního ložního povlečení, které v České republice i v z...

Číst dále

Rozkládací postel šikovné řešení ne

News image

JMP Studio zdravého spaní se specializuje na nabídku postelí, rozkládacích postelí a ložnic. Najdete zde i širokou nabídku kvalitn...

Číst dále

Kvalitní kuchyně na míru ...

News image

Představujeme Vám společnost HEVOS interiér sídlící v Zábřehu na Moravě kdy od jejího vzniku uplynulo již 25 let. Za tuto dobu si ...

Číst dále

Když Clinton Dahl zařizoval svůj dů

News image

Když Clinton Dahl zařizoval svůj nový dům ve funkcionalistickém stylu, přesně věděl, co chce, ale měl problém najít ty správné kou...

Číst dále

Pane Rado, co je to vlastně andulace?

Tisk Email

andulace

Tým odborníků, kteří se na výzkumu andulace v SRN aktivně podílejí, odvodil tento termín z anglického „to andullate“, tedy „vytvářet vlny“. Jako andulace se označují především ty andulační podněty, které působí na různé buněčné tkáně pohybového aparátu, svalového a nervového systému a tělesné tekutiny, jako jsou krev a lymfa. Cílem andulace je obnovit přirozené procesy látkové výměny, zachovat je či optimalizovat. To se provádí formou rezonančních kmitů ze širokého frekvenčního pole. Je to tedy specifický léčebný postup pro vytváření biologických rezonančních kmitů v lidské a zvířecí tkáni. Vytváření těchto terapeuticky účinných kmitů řídí uzavřené motory s jedním nevyvážením s různými frekvencemi. Tím se ve speciálních frekvenčních pásmech vytvářejí andulační kmity sloužící k cílené aktivaci a stimulaci tělesných tekutin.
 
Čím se andulační terapie odlišuje od ostatních – v dnešní medicíně běžně používaných – terapeutických metod? Jak pracuje?

Dali jsme si za cíl prosadit inovace v oblasti zdravotního výzkumu. Sem patří zejména neinvazivní zásahy a zásahy bez vedlejších účinků na základě fyzikálních poznatků ze základního výzkumu. Vědeckým týmem pod vedením Prof. Dr. Rolanda Stutze byla vyvinuta nová forma ošetření, která ve svých jednotlivých účincích v rámci laboratorních výzkumů prokázala, že pozitivně působí na lidský buněčný materiál. Princip účinku je založen na cíleném spojení informací v buněčném systému. Tím se vytvářejí rezonance, které dávají tělu možnost funkční normalizace a regenerace. Buněčná informační terapie tedy sama neléčí, ale pomáhá tělu se samoléčením. Základní princip buněčné informační terapie je inteligentní, na stochastické rezonanci založené spojení informací v buněčném systému člověka pomocí vybraných fyzikálních rozměrů a kontrola jeho terapeutického účinku pomocí kontinuální diagnózy.

andulaceAndulační terapie může mimo jiné snižovat nežádoucí účinky léků, dotýká se výhradně odstranění příčin nemocí a slouží jak

k uzdravení, tak k prevenci. Fyzikální proces pohybujících se tělesných tekutin zajištuje urychlené proudění iontů v buňce a z ní ven, což vede k jejímu oživení. To se vyznačuje zvýšením potenciálu buněčné membrány. Logicky pomáhá pravidelné používání andulační masáže také při reintegraci buněčných struktur se sníženou energií (stav nemoci) do celkové látkové výměny. To je o to významnější, že buněčného oživení nelze dosáhnout pouhým pohybem nebo zdravou výživou. Ten tak důležitý tělesný pohyb a činnost látkové výměny do postižené oblasti vůbec nedosahují a následně vedou k nepoměru při oživení buněk. Tkáně s příslušnými potížemi jsou zasahovány jen nedostatečně a musí být znovu zapojeny do celého procesu zásobování. Pohyb ve smyslu indukce zde není možné vynutit, měl by být opět umožněn přes mírné andulační vlnění. Integrace energeticky zničených buněčných struktur, většinou poznamenaných více obtížemi, je po aplikaci okamžitě citelná jako lepší celkový pocit a lze ho pravidelným používáním udržet.

Kde je andulační terapie především využívána?

Nevidím příliš prostoru, kde by se nedala využít. Andulační systémy dnes najdete nejen ve zdravotnických zařízeních se zaměřením na rehabilitaci a ošetření dlouhodobě nemocných, kde se využívá především kontinuálního prokrvení a zesílení svalových tkání, ale s andulační terapií se seznamují i psychiatři a psychoanalytici. Cílem je zklidnění pacienta, odbourání stresových symptomů a v neposlední řadě eliminace psychosomatického vyčerpání. Dále je využívána sportovci před i po výkonu, řeší se zde snížení hladiny laktátů a zlepšení srdeční variability. Většinovou skupinou uživatelů jsou však privátní uživatelé, kde převažují problémy s páteří, extrémním napětím svalových tkání, nedostatečným prokrvením či špatně fungujícím lymfatickým systémem. Přesvědčivým argumentem pro využití andulace v oblasti rehabilitace je fakt, že v této formě terapie nedochází k tlaku na páteř. Je tedy možné ošetřit i pacienty například s vyhřezlými ploténkami, implantáty apod.

Jaké kontraindikace je třeba při použití andulační terapie zohlednit?

Po mnohaletém výzkumu andulační terapie můžeme konstatovat, že veškerá ošetření zůstávají bez nežádoucích vedlejších účinků. Dosavadní poznatky tento fakt jednoznačně dokládají. U akutních zánětů je třeba sledovat intenzitu nastavení infračervených zářičů, sloužících k prohřátí a prokrvení tkáně. V několika případech bylo
u pacientů s akutním zánětem tkání dosaženo podstatného zlepšení celkového stavu i bez nasazení infračerveného světla. Výjimečně je třeba věnovat zvýšenou pozornost reakcím a aktuálnímu zdravotnímu stavu uživatelů kardiostimulátorů, pacientů s akutní trombózou a žilními záněty. To samé platí pro akutní horečnatá onemocnění. V těchto případech je žádoucí konzultace s ošetřujícím lékařem, obeznámeným s principy andulační terapie.
Jak dlouho se s andulační terapií pracuje

v České republice a s jakými reakcemi se setkáváte?

Začátek byl skutečně těžký. Trh u nás i na Slovensku byl v této oblasti v minulých letech zaplaven řadou produktů, které neplnily ani základní očekávání jejich majitelů. Privátní zákazníci, včetně odborné veřejnosti, se v počátcích i k našemu hhp andulačnímu systému stavěli velmi rezervovaně a s nedůvěrou. Proto se pravidelně již od roku 2009 účastníme lékařských kongresů, odborných veletrhů a organizujeme prezentace přímo na pracovištích. Díky silnému zázemí vědeckého týmu hhp z Karlsruhe (SRN), který již vypracoval řadu obsáhlých publikací, univerzitních studiíí a spolupracuje v oblasti výzkumu andulační terapie s vícero významnými klinikami a univerzitami v SRN a Švýcarsku, jsme se dostatečně kvalifikovali a dosáhli uznání i na pracovištích, která zpočátku produkt odmítala. Dnes jsme v ČR a na Slovensku zastoupeni nejen v různých zdravotnických zařízeních ale i ve vrcholovém sportu, hhp systém je např. využíván českou lyžařskou reprezentací. Jak jsem již ale uvedl, stěžejní klientelou zůstávají privátní uživatelé s chronickými onemocněními.

Co byste vzkázal našim čtenářům na závěr?

Andulace zaznamenala v posledních letech v oblasti výzkumu řadu skutečně pozoruhodných výsledků. Od minulého akademického roku se přednáší na univerzitách KIT Karlsruhe a ve španělské Seville. Vedoucí výzkumu – Prof. Dr. phil. Roland Stutz – je názoru, že výzkum zdaleka nekončí. Očekáváme v příštích letech řadu dalších odborných publikací a zveřejnění dosažených výsledků z pracovišť, která se na výzkumu podílejí. Jsem si jist, že i pro privátní uživatele bude přínosem se o této možnosti podstatného zlepšení vlastních regeneračních schopností informovat. Čerpaje z mých několikaletých dosavadních zkušeností ve vztahu na dosažený konečný výsledek mohu potvrdit, že andulace velmi příznivě ovlivní psychiku pacienta, který je po aplikaci zklidněn a otevřen případným dalším terapeutickým procesům. Vašim čtenářům bych proto velmi rád doporučil si u šálku dobrého čaje námi zveřejněné informace prostudovat a samozřejmě, pokud to bude možné, u některého z profesionálních uživatelů v jejich okolí účinky andulační terapie otestovat.
Děkujeme za rozhovor.

Historie andulace

andulOd základního výzkumu k lékařskému použití vibrace, k působení oscilace až k etablování dnešního léčebného účinku andulace. Z mnoha tradičních kultur, které se již celá tisíciletí zabývají zdravím, se dozvídáme důležité informace o léčebném účinku vibrací. K nim patří především poznatky z Číny, Indie, Persie a Egypta. Všem společné je využívání nízkofrekvenčních fyzikálních kmitočtů prostřednictvím Tibetských mís, gongů, modliteb nebo zpěvu (Gantenbein, 1999; Humphries, 2010).

Také v západních zemích se vibrace ve formě vibrujících (léčebných) přístrojů používá pro lékařské účely úspěšně již mnoho let. Například Charcot použil v roce 1880 k léčbě pacientů s Parkinsonovou chorobou vibrující židli (Goetz, 2009). Podrobný vědecký výzkum biologického vlivu externích vibrací na zvířata a lidi započal v minulém století.

Experimenty prokázaly léčbu

Současně se vzrůstajícím zájmem o konzervativní formy léčení se zájem využití vibrací zaměřil na jejich použití jako léčebné metody. Způsob účinku vibrací byl mimo jiné prokázán v experimentálních výzkumech na zvířatech. Jednalo se např. o vliv na metabolismus mozku krys (Ariizumi & Okada 1983; 1985) a o výzkum na ovcích, u kterých bylo zjištěno, že při aplikaci mechanických frekvencí po dobu 30 minut lze dosáhnout zvýšení hustoty kosti o zhruba 30 % (Rubin, Turner, Bain, Mallinckrodt, & McLeod, 2001). Výsledky studií lze na základě anatomické podobnosti těchto savců přenést na člověka. Poměrně rychle se tak podařilo získat důležité poznatky o účinných kmitočtech vibrací. První vědecky formulovaná studie o použití léčebných vibrací na člověku pomocí vibrující kostry postele pochází z roku 1949 (Whedon, Deitrick, & Shorr, 1949). Ze studie vyplynulo, že vibrující postel zvýšila regeneraci po imobilitě a že vibrace měly pozitivní vliv na dechové a oběhové funkce. Biermann tyto výzkumy v roce 1960 popsal jako pozitivní efekt takzvaných „cyklických oscilací“ na lidské tělo (Biermann, 1960).

Biomechanické stimulace

Vědci z nejrůznějších oborů na tomto základě vyvinuli léčebnou metodu, která byla nejprve nazývána „biomechanickou stimulací“ (Nazarov, 1996). Biomechanickou stimulací (zkratka: BMS) se podařilo dosáhnout efektu vytrénování svalů zhruba desetkrát až stokrát rychleji. Mechanické působení zde probíhá podél napnutých svalových vláken. To podporuje intenzivní dráždění mechanoreceptorů a využívá „přirozený kmitočet lidských svalů“ (18 až 30 Hz; Nazarov, 1996).

Historie prvních výsledků

Další práce se týkaly různých aspektů účinku mechanických vibrací na člověka (Dieckmann 1957; Dieckmann 1958a; Dieckmann 1958b; Griffin 1996; Nakamura 1992; Sörensson & Burström 1997; Lings & Leboeuf-Yde 2000). Přitom bylo mj. zjištěno zlepšení stability kolenního kloubu, na kterém bylo ukázáno, že celotělová vibrace má pozitivní vliv na svaly extenzorů kolene (Bosco et al. 1999; Runge et al. 2000; Torvinen et al. 2003; 2002a; 2002b; 2002c). Na zlepšenou neuromuskulární kontrolu poukázaly pokusy na pacientech po mozkové příhodě, u kterých trénink s celotělovou vibrací zlepšil jejich proprioceptivní kontrolu držení (van Nes, Geurts, Hendricks, & Duysens, 2004).
U osob s Parkinsonovou chorobou se podařilo zvýšit stabilitu ve stoji (Pinto et al., 2010). Poznatky o léčbě vibrací různě použité v medicíně a nové poznatky o biologických rezonančních fenoménech byly podnětem pro důkladnější výzkum pozitivního vlivu vibrací na člověka.
Z následujících pokusů byla vyvinuta oscilační metoda (Stutz & Gebel, 2004). Dosud chaotické a nepravidelné vibrace se díky novým technickým možnostem převedly do uspořádaných vzorců frekvencí, tj. původně arytmické vibrace byly transformovány do uspořádaných oscilací. První oscilační přístroje se na trhu objevily před více než deseti lety.

Od vývoje k rozsáhlému využití

Po stimulaci s mechanickými oscilacemi bylo možno pozorovat zlepšení různých tělesných funkcí, např. efektivnější neuromuskulární koordinaci a synchronizovanou muskulární aktivitu (Bosco et al., 1999; Issurin & Tenenbaum, 1999). V letech 1970 až 1990 došlo k dalšímu vývoji oscilace a následně byla dokonce využita k zamezení atrofie svalů a kostí, která je způsobena stavem beztíže při delším pobytu v kosmu.
Firma hhp začala po svém založení v roce 2001 trvale rozvíjet oscilační techniku k terapeutickému použití fyzikálních frekvencí a v následujících letech se stala důležitým podporovatelem vědy a výzkumu v této oblasti. Dlouholeté vědecké poznatky rezonančních fenoménů ze základního výzkumu, další vývoj stávajícího oscilačního systému a jeho úplné přepracování v terapeutickém přenosu fyzikálních frekvencí vedly v roce 2005 ke vzniku metody andulační léčby (Frohn & Stutz, 2012), která byla v roce 2007 také přihlášena k patentování.
Při andulační terapii jsou na lidské tělo přenášeny frekvence zcela určitých vlnových délek. Z dosavadních poznatků základního výzkumu a vlivů různých frekvencí vibrací resp. oscilací byly zjištěny jasné vlivy na lidský organismus. Různé frekvence působí přímo ve všech buňkách a tím na všechny orgány a tkáně. Andulační léčba tyto poznatky využívá a je při současném stavu výzkumu schopná vyvolat v biologické tkáni rezonanční fenomény. (Frohn & Stutz, 2012).

Andulační terapie se stále vyvíjí

andulPodobně jako při metodě SRT (stochastické rezonanční terapii), která byla vyvinuta pro léčbu neurologických poškození, vychází andulace ze základů stochastických rezonancí (Wellens, Shatokhin, & Buchleitner, 2004), které lze terapeuticky použít u širokého spektra zdravotních potíží.
Od začátku andulační terapie se pracuje na jejím dalším vývoji a účinnosti. O tři roky později se v rámci pilotní studie podařilo prokázat účinnost andulační léčby u Parkinsonovy choroby (ke studii). Další nové důležité vědecké poznatky a pokroky vedly v roce 2010 k vývoji andulačního pásu, který soustřeďuje andulační frekvence v oblasti viscerálního tuku (ke studii).
Ústav technologie v Karlsruhe (Karlsruher Institut für Technologie – KIT) aktuálně zkoumá další použití andulační terapie. Přitom v současnosti provádí pokusy k „vlivu různých frekvencí andulačního terapeutického systému na psychofyziologické parametry srdečního a oběhového systému. (http://www.hoc.kit.edu/abschlussarbeiten_2989.php).
Z použití vědeckých poznatků o biologicky účinných frekvencích nasbíraných za mnoho let vyplývá vysoce účinný vzorec frekvencí. Tento je v různých obměnách integrován do andulačních masážních hhp systémů.   
Prof. Dr. Roland Stutz

Aktualizováno ( Čtvrtek, 07 Červenec 2016 10:39 )